fredag 15 juli 2011

MARDUK - turné och nytt album

I ett inlägg på MARDUKs hemsida meddelar bandet dels att en turné genomförs i december men framför allt att nytt material kommer att spelas in efter att turnén är klar. Tyvärr besöks inte Sverige utan det är länder som Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland och Tjeckien som besöks denna gång.

Inga kommentarer: