lördag 8 maj 2010

Välgjord intervju med Barney

Allt fler av de intervjuer som publiceras på internet görs i form av filmklipp i stället för texter. Kvaliteten på dessa klipp varierar ganska kraftigt och särskilt ljudet och intervjuarens språkkunskaper kan ställa till problem. Ett exempel på en väl genomförd intervju är Search & Destroy's med Mark "Barney" Greenway från NAPALM DEATH. I klippet slipper vi höra intervjuarens röst genom att frågorna är inlaggda i textform, ljud och bild fungerar bra samt att monotonin som lätt uppstår under ett samtal bryts av med live-klipp.


Inga kommentarer: