måndag 10 maj 2010

WOLVES IN THE THRONE ROOM

Som en del i utforskandet av WOLVES IN THE THRONE ROOM har jag spenderat kvällen tittandes och lyssnandes på intervjuer. Nedan två av dem som förhoppningsvis ger en djupare förståelse för bandet och deras filosofi.


Inga kommentarer: