söndag 23 januari 2011

Ny kort intervju med GORGOROTHs Infernus

Tyska Underground Metalzine har publicerat en ny men väldigt kort(och därmed tyvärr ganska intetsägande) intervju med Infernus. Infernus berör i alla fall arbetet med det nya albumet:

"Ja, wir sind dabei. Zwei, um genau zu sein, wenn man die Neuaufnahme des dritten Studioalbums berücksichtigt. Das, immer noch zu betitelnde, neue Werk, ist ungefähr auf dem gleichen Stand, wie im März/April letzten Jahres, mit dem Zusatz, dass wir Tests mit den Vor-Aufnahme für die Vocals gemacht haben. Vor-Aufnahmen für ca. die Hälfte unseres Materials wurden gemacht und in den nächsten Monaten werden wir mir dem Rest fortfahren."

Eller enligt Google translate:

"Ja, vi är i processen. Två, för att vara exakt, med hänsyn till den nya inspelningen av den tredje studioalbum. Linjen fortfarande betitelnde är nytt arbete ungefär samma nivå som i mars / april förra året, med tillägget att vi har gjort tester med före inspelningen sången. Innan inspelningarna för ungefär hälften av vårt material gjordes och under de närmaste månaderna kommer vi att fortsätta resten av mig."

Inga kommentarer: