tisdag 6 maj 2008

Akademiskt om black metal

Hittade en svensk uppsats om black metal. Ni hittar den här och den heter Svart - svartare - svartast: En etnologisk studie om döden, identitet och gemenskap inom black metal-kulturen. Författarnas eget abstract lyder:
"SYFTE: Att ta reda på hur identitetsskapande och gemenskap yttrar sig inom black metal-kulturen, att få en inblick i varför folk dras till black metal, samt vad det fyller för funktion för anhängarna/utövarna.
METOD: Analyser av intervjuer gjorda av författarna. Utöver dem nyttjas litteratur, främst i bokform, för teorier.
RESULTAT: Vi har sett att det finns black metal-gemenskaper, trots en stark individualism inom kulturen. Och döden är viktig för kulturens och individernas överlevnad."

Uppsatsen består av intervjuer av sju killar och tjejer mellan 22 och 32 år. Dessa svarar på frågor vad som lockar i black metal, vilken funktion black metal har för dem, hur de ser på grupptillhörigheten inom genren och vad de tycker om det mörka och destruktiva inom black metal.

Jag tänker inte opponera på uppsatsen här utan konstaterar bara att det var ganska intressant läsning om man är intresserad av tankar om black metal.

1 kommentar:

Kim sa...

Absolut intressant, fast jag har bara ögnat igenom texten, framför allt skulle denna B-uppsats kunna öppna till fördjupade studier inom ramen för mer omfattande uppsatser. Jag tror författarna skulle ha glädje av min "favvo-bok" Extreme Metal (Kahn-Harris) men den hade nog inte ens kommit ut då, vt -07.

Som sagt intressant - men å andra sidan förstår jag allt mindre vad som drar mig själv till denna musikform ;)